Projektowanie


 

 

Stojąc przed poważnym dylematem związanym z wyborem najlepszego systemu ogrzewania trzeba zadać sobie kilka podstawowych pytań dotyczących naszych oczekiwań:

  • Czy przy wyborze urządzenia grzewczego wziąć pod uwagę wyłącznie cenę, jaką wagę ma jakość urządzeń?

  • Czy rekomendacje innych użytkowników są obiektywne? A może wynikają ze złego doboru urządzeń, nieprawidłowo wykonanych instalacji?

  • Jakie będą koszty eksploatacji, ceny opału, przeglądów urządzeń?

  • Jakie konsekwencje pociągnie za sobą wybór systemu ogrzewania pod względem ochrony środowiska, przyszłych zmian przepisów związanych z tą kwestią?

  • Ile czasu i energii, specjalistycznej wiedzy zajmie zebranie i przeanalizowanie tych wszystkich informacji aby podjąć odpowiednią decyzję i czy ta decyzja będzie faktycznie prawidłowa?

Wszystkie te pytania sprowadzają się do jednej odpowiedzi: potrzebny jest specjalista który się tym zajmie. Przygotuje odpowiednie materiały tak by były zrozumiałe dla laika. Przedstawi różne koncepcje, pokaże plusy i minusy rozwiązań, koszty i perspektywy.

 

 

Projektowanie instalacji C.O.

Projektowanie instalacji CO odbywa się dziś na innych zasadach niż dawniej, ze względu na zastosowanie nowych technologii. Umożliwia to lepszą analizę nie tylko kubatury pomieszczenia, ale strat cieplnych w danym budynku. Dzięki temu dobieramy odpowiednie typy przegród dla konkretnego pomieszczenia, grubość instalacji i inne elementy projektu instalacji centralnego ogrzewania, co pozwala na wybranie znacznie efektywniejszych, tańszych form ogrzewania. Po szczegółowej analizie dobierany jest typ kotła i jego moc, a także rodzaj ogrzewania - za pomocą grzejników, ale obecnie coraz częściej również systemów podłogowych lub ściennych. Projekt instalacji CO zawiera również obliczenia dotyczące na przykład grubości montowanych rur, ich rozstawu i długości (co ma znaczenie dla regulacji obiegów grzewczych), spadków ciśnień i kryzowania przewodów, jak również opis techniczny wytycznych montażowych dla poszczególnych elementów systemu centralnego ogrzewania, jaki zamontowany będzie w danym budynku.

 

Projektowanie kotłowni

Projektowanie kotłowni odbywa się w zależności od tego, jakiego rodzaju kotły zostały wybrane do zamontowania. W przypadku zastosowania kotłów olejowych projekt kotłowni różnić się będzie od kotłowni z kotłem gazowym czy węglowym. W każdym przypadku jednak najważniejszą rolę odgrywają przepisy, które regulują między innymi wielkość pomieszczenia, rozmieszczenie kotłów, a także odporność ogniową stropów i ścian przyszłej kotłowni. Zabezpieczany jest odpowiedni system wentylacyjny, który pomagał będzie w odprowadzaniu spalin, a także drogi ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnątrz, co ułatwia szybkie opuszczenie kotłowni w przypadku pożaru. Całe pomieszczenie kotłowni rozplanowane jest tak, aby stanowiło osobną strefę pożarową i aby ewentualny ogień nie przenosił się na inne pomieszczenia. Ponadto projekt przewiduje zagwarantowanie właściwych warunków magazynowania paliwa. Projekt kotłowni określa również miejsce, w którym znajdzie się komin - wolnostojący albo dobudowany do zewnętrznych ścian.

 

Modernizacja kotłowni

Wymiana kotła grzewczego na nowszy model wymaga również modernizacji całej kotłowni. Zakres modernizacja kotłowni zależy między innymi od tego, jakie paliwo będziemy stosować w nowym kotle, a także od tego, jaka instalacja znajdowała się w kotłowni do tej pory. W przypadku instalacji typu otwartego przepisy wymagają pozostawienia jej w tym stanie, jeśli planujemy dalej wykorzystywać paliwo stałe. Aby kocioł, rury i grzejniki nie ulegały zbyt szybkiej korozji pod wpływem tlenu, wykonywane są instalacje dwuobiegowe, czyli z otwartym obiegiem dla kotła i zamkniętym dla grzejników. Przy wymianie paliwa na olejowe lub gazowe zamienia się również naczynie wzbiorcze na przeponowe, które nie tylko zabezpieczy instalację przed wzrostem ciśnienia, ale również odetnie dostęp powietrza do wody instalacyjnej. Ponadto montuje się w kotłowni automatyczne odpowietrzniki. Odwrotnie postępuje się w przypadku zamiany kotła gazowego lub olejowego na kocioł na paliwo stałe. W przypadku zamiany kotła wysokotemperaturowego na niskotemperaturowego niezbędne jest zwiększenie średnicy rur, a także często naczynia wzbiorczego i pompy obiegowej, tak aby pasowały do nowej instalacji.

 

System solarny 

Instalację systemu solarnego poprzedza analiza zapotrzebowania domu na energię cieplną, którą dostarczyć mają kolektory słoneczne. System solarny może ograniczać się do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, podgrzewania wody w basenie, albo też stanowić wsparcie dla układu centralnego ogrzewania. W zależności od potrzeb stosowane są kolektory słoneczne płaskie lub próżniowe. Miejsce montażu systemu solarnego dobierane jest tak, aby kolektory słoneczne ustawione były w stronę południową, pod kątem około trzydziestu do czterdziestu pięciu stopni, tak aby wykorzystywać optymalnie promienie słoneczne nie tylko w lecie, ale przez cały rok. Jeśli nie ma możliwości rozłożenia ich bezpośrednio na dachu, stosowane są konstrukcje wolnostojące. Należy również dobrać odpowiednie dla zapotrzebowania całej rodziny zasobniki ciepłej wody użytkowej, tak aby woda podgrzewana przez kolektory słoneczne starczała na całą dobę i można było ją wykorzystywać również w godzinach nocnych albo w trakcie nagłej burzy.


(c) Andrzej Fafek 2009